I kategorien om naturen kan du finde emner indenfor landliv og emner inden for natur og hvordan vi bruger den. Dette lige fra vandreturer i vores enge, skove og moser til emner inden for jagt og fiskeri.

Men hvad er det så lige, der er natur?

Dette spørgsmål hørte jeg blev diskuteret på Naturmødet i Hirtshals i 2016. Der var bestemt ikke enighed blandt debattørerne. Flemming Fuglede Jørgensen, der er formand for Bæredygtig Landbrug synes, at en hvedemark er natur- Dette ligesom, vores landbrugsminister Esben Lunde Larsen, der kom til skade at sige, at en rapsmark for ham er natur.

Finn Arker fra AAU, der har skrevet bogen” Bæredygtighed, værdier regler og metoder”, beskrev natur som det hele. Han mente også, at det store problem var, at folk taler forbi hinanden. Diskussionen skal mere gå på, hvad der skal beskyttes og prioriteres. Finn omtalte sig selv som Darwinist.

Ella Maria Bisschop-Larsen, der præsident i DN mente det interessante er at diskutere naturpolitik, fremfor en diskussion om, hvad natur er. Hun mente dog, at naturen er det der kommer af sig selv. Aristoteles var den første, der brugte denne tolkning. – Landmanden elsker naturen, men tugter den, gentog Ella flere gange.

Mange vil nok give Flemming og Esben ret i, at når vi går en tur blandt bølgende kornmarker og lærkesang føler vi os ude i naturen. Dette er dog ikke, hvad de fleste biologer betragter som den “rigtige natur”, selvom rapsmarken kan betragtes som et stykke natur, blot med meget lav naturværdi. Vi er jo alle glade for naturen og det gør ikke noget, at der kommer mere af den i det Danske landskab, hvor naturen er trængt. Den gode natur er herhjemme bl.a. beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Og det kan derfor synes mærkeligt, når der etableres bassiner til regnvand langs vores motorveje, at de for guds skyld skal konstrueres så teknisk muligt, med betonkanter mv. for, at de ikke bliver omfattet af reglerne i naturbeskyttelsesloven og de restriktioner, der så følger med.

Jeg er opvokset på landet, men arbejder blandt biologer og kan sagtens genkende de forskellige natursyn man møder blandt, landmænd, jægere og kommunale sagsbehandlere. Langt hen af vejen mener jeg, at mange misforståelser beror på manglende information og almindelig viden om vores natur. Danskernes generelle viden om naturen er ekstrem mangelfuld. De fleste kender kun de mest almindelig arter og levevis. Den største viden vi har kommer fra udenlandske naturprogrammer, som DR og TV2 kan købe billigt. Hvor mange gange har vi efterhånden ikke set fjernsynsprogrammer om vilde laks og bjørne i Alaska! Men hvem kender til de forskellige arter af frøer, flagermus, bier også videre, som lever i Danmark? Den viden mange danskere har og den danske natur, er baseret på den historiske viden som Poul Thomsen formidlede i det gamle TV program dus med dyrene. Der bliver i dag produceret nogle udmærkede og billige naturprogrammer med udgangspunkt i f.eks. Nationalpark Thy, der sendes lokalt, men vi mangler virkelig, at DR tager deres public service alvorlig og får lavet nogle naturprogrammer om den danske natur. De kunne begynde med at lave et program, hvor de bruger vores bedste naturmidler Morten DD Hansen som vært, så vil det både blive interessant og meget underholdende.

Selvom blomsten ikke er stor, er det altid fascinerende at finde den kødædende plante Vibefedt på turen i engen.

Fra Naturmødet Hirtshals maj 2016. - Der var en lang række af møder og debatter. Her er det Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i DN, Jørgen Korning, SEGES, Anders Lund Madsen, DR, Finn Arler, Human Økolog, der prøver at finde frem til, hvad er natur?

Morten DD Hansen, naturvejleder og museumsinspektør

Morten DD

Lambæksdal, Kastbjerg Ådal ved Mariager. Her er der ikke tvivl om, at det er dansk natur af bedste kvalitet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *