Læs her om bekæmpelse af signalkrebs i vandløb

Det kan godt være det er en halsløs gerning at bekæmpe signalkrebs i en å, men når arbejdsindsatsen er minimal og udbyttet smager godt, virker det som en win-win situation.
I det nærliggende vandløb har vi den invasive art signalkrebs. Denne krebseart er uønsket fordi den fortrænger den hjemmehørende flodkrebs og kan derudover  være bære af en smitsom svamp og være med til at sprede krebsepest i Europa. Den er derfor  nu på Miljøstyrelsen liste over invasive arter, der er uønskede.  Med dejlige minder fra krebsekilde i Sverige, – der dog på grund af indtagelsen af for meget snaps, afholdte mig fra at kunne lide noget med dild smag i mange år – var det oplagt at forsøge sig som krebsefisker.

Signalkrebs
Bemærk kendetegnet ved signalkrebsen, der har den hvide plet på oversiden af kloen.

Efter gode råd fra eksperter i krebsefiskeri, valgte jeg at købe de ruser, der hedder Skåne Mjärden over nettet fra www.olssonsfiske.se  Jeg fik en positiv overraskelse da penge blev hævet, da jeg ikke have tænkt på kursforskellen til den Svenske kr. Der var lige 20 % ekstra rabat!

Krebserusen hedder Skåne Mjärden
Krebserusen hedder Skåne Mjärden
Kogt krebs
Krebsene blev til en dejlig forret, og dildduften vækkede gode minder fra Sverige.

Efter at have læst på de forskellige regler for fiskeri i ferskvand på bl.a. hjemmesiden  www.fiskepleje.dk kom jeg dog frem til, at det var nødvendigt med både fritidsfisketegn og en dispensation fra Fiskeriinspektoratet til at bekæmpe krebs med krebseruser. Med dispensationen i hånden, pæle med flag og påtegning med navn, matr.nr. mv og de nyindkøbte krebseruser fra Sverige var jeg endelig klar til at gå i gang. Jeg havde nogle makrel i fryseren som blev tøet op til madding og ruserne blev sat for første gang. Jeg var meget spændt, da jeg skulle rygte ruserne første gang. Var det de rigtige ruser og den rigtige madding. Stod de rigtigt i vandløbet og var der overhovedet krebs på den strækning jeg havde fået dispensation til. Der var dog krebs allerede i første ruse! Jeg fangede 15 krebs i de 9 ruser jeg havde sat. Ikke overvældende mange. Næste dag var der det samme antal. Det var en succes for mit fiskeri, men selvfølgelig en trist historie, at jeg overhovedet fangede signal krebs, når de nu er invasive. Jeg fangede ingen flodkrebs.

I Alling å-systemet blev der i løbet af 14 måneder fra august 2009 foretaget en storstilet bekæmpelse over en 6 km lang strækning. Her lykkedes det at indfange ikke mindre end 57.000 stk. signal krebs! På de strækninger med flest krebs blev der fanget op 12,4 signalkrebs pr. meter vandløb. Erfaringerne fra forsøget viste, at bekæmpelsen var meget vanskelig. /Bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å-systemet, Danmarks Center for Vildlaks/ Læs også mere om vejledning i bekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Udvikling af signalkrebs pr. ruse i hovedindsatsområdet i Alling Å. /Bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å-systemet, Danmarks Center for Vildlaks/

Idet signalkrebs ikke er fredet må de fiskes hele året, men som det ses af ovenstående tabel er fiskeriet bedst i perioden juni til oktober. Så jeg er klar igen til næste år og vil i ventetiden drømme om at fange så mange krebs, at der er til hovedret og rigelig dildsnaps.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *