Fjorden

Ålegræsset dør i Limfjorden

I øjeblikket driver der meget store mængder dødt ålegræs rundt i Limfjorden, til stor gene for dem der bruger fjorden. Hvis man ikke passer på, kan bådmotoren hurtig ødelægges af ålegræsset, der sætter sig omkring skruen og vandindtaget, som afkøler motoren. Ålegræsset der lægger sig på strandene går senere i forrådnelse og kommer til at lugte fælt. Ålegræsset besværliggør også sejladsen for windsurfere og kajakrorer. Fiskeri med fiskestang er helt håbløst!

Men ålegræsset er utrolig positiv for bestanden af ål, fisk og andre bunddyr samt fuglelivet og er endelig en indikator for sundhedstilstanden i fjorden.

I de seneste 10 år er der sket en kraftig vækst af ålegræs mange steder i Limfjorden. Dette er også tilfældet ved Gjøl, hvor vi bor. Hvor fjordbunden for 10 år siden lignede en sandørken er i dag invaderet massivt af ålegræs. Det virker derfor deprimerende at se så meget ålegræs, der dør i øjeblikket.

Ålegræs_figurÅlegræsset har sin stængel nede i fjordbunden. Fra vækstpunktet, som ligger lige i overfladen af fjordbunden, skyder bladene ud fra. Når ålegræsset kommer til at lide af iltmangel løsner græsset sig fra vækstpunktet, der er meget følsomt overfor iltsvind og svovlbrinte, der opstår under perioder med stille vejr og høje vandtemperaturer. /4 Iltsvind, Miljøbibliotektet, forlaget Hovedland/

En del ålegræs har tilsyneladende også en mere eller mindre naturlig proces med at smide bladene og spire frem igen. Vi må håbe, at den store mængde dødt ålegræs ikke er et udtryk for, at ålegræsset igen forsvinder helt fra fjorden, men er en naturlig proces og udsving i ålegræsbestanden. 1. august gik sæsonens ålefiskeri i gang. Vi krydser fingre for en god fangst i det ålegræs, der dog er tilbage,- selvom ålen nok burde fredes helt, fordi bestanden er så lav.

Dødt ålegræs
Dødt ålegræs
Previous ArticleNext Article

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *