Vandretur Læsø

Næste års vandreture er ved at blive planlagt og julen står for døren! Det er derfor oplagt at gøre sig nogle overvejelser over, hvad der skal stå på ønskesedlen. Som vi lystfiskere plejer at sige, er det lige meget, hvor store  fisk vi fanger, bare de er fanget på dyrt udstyr. For en vandre kunne det oversættes til uanset, hvor langt du skal gå eller, hvor mange nætter, der skal overnattes i naturen så gå ikke ned på udstyr! Læs mere

Vilsted Sø vådområdeprojekt under VMPII

I netavisen Altinget skriver Torben Hansen fra Randers Byråd og KL´s Miljø- og Teknikudvalg, at vi skal have mere miljø for pengene.   Jeg giver ham fuldstændig ret i, at vi skal væk fra den ensidige indsats mod kvælstof og søjletankegang, når der fremover skal bruges 1.500 mio. kr. mere i vådområdeindsatsen mod kvælstof til vores fjorde og kystnære områder. Lad os nu få lov til at lave helhedsløsninger og samtænke flere formål med naturgenopretning i vores ådale og lavbundsarealer. Læs mere

Rusefiskeri

Det skulle være det bedste tidspunkt at fiske efter ål med ruser 11 dage efter fuldmåne. Men passer det? Læs om mine erfaringer med rusefiskeriet her

Under fanebladet Rekreative Ejendomme kan du nu finde lige netop den bolig, som passer til dine fritidsinteresser. Du kan søge ejendomme og boliger ud fra deres nærhed til skov, fjord og hav. Nærhed til rekreative stier i naturen, fiske- og jagtmuligheder, nærhed til golfbaner, slæbested og havn. Boligerne har fået point fra 1-5, der gør det nemt at vægte sine ønsker til den perfekte ejendom eller bolig.

Der er masser af fritidsinteresser, som udfolder sig i naturen og ved hav eller fjord, men det er ikke alle steder, at det er lige nemt eller attraktivt. Det var det jeg tænkte, da jeg fik lavet boligsøgesiden med rekreative ejendomme og boliger. Efter min familie og jeg har været på ejerboligmarkedet i snart 15 år, har vi også haft rigtig mange drømme om den perfekte bolig og placering, der opfylder så mange af vores præferencer som muligt velvidende, at man umuligt kan få alt til at gå op i en højere enhed med jobmuligheder og transport. Men hvorfor ikke forsøge at finde den bedste bolig, der netop giver mulighed for at udøve sine interesser bedst muligt, om det så er:

At plukke svampe i skoven
Løbe orienteringsløb i en statsskov
Køre på mountainbike
Spille golf
Vandre på naturstier
Løbe i skoven
Ride på offentlige rideruter
Sejle
Have nem adgang til slæbested til båden
Surfe
Kitsurfe
Paddlesurfe
Ro kajak eller robåd
Fluefiske i åen eller fra kysten
Pilke torsk
Gå på gåse-, ande- eller krondyrjagt
osv.

Prøv boligsøgesiden http://reej.dk/

Nu bliver der høstet fra mistbænktårnet eller minidrivhuset. Der blev plads til både tomater, agurk og peber og det er en fornøjelse med den gode arbejdshøjde. Læs mere

I øjeblikket driver der meget store mængder dødt ålegræs rundt i Limfjorden, til stor gene for dem der bruger fjorden. Hvis man ikke passer på, kan bådmotoren hurtig ødelægges af ålegræsset, der sætter sig omkring skruen og vandindtaget, som afkøler motoren. Ålegræsset der lægger sig på strandene går senere i forrådnelse og kommer til at lugte fælt. Ålegræsset besværliggør også sejladsen for windsurfere og kajakrorer. Fiskeri med fiskestang er helt håbløst!

Men ålegræsset er utrolig positiv for bestanden af ål, fisk og andre bunddyr samt fuglelivet og er endelig en indikator for sundhedstilstanden i fjorden.

I de seneste 10 år er der sket en kraftig vækst af ålegræs mange steder i Limfjorden. Dette er også tilfældet ved Gjøl, hvor vi bor. Hvor fjordbunden for 10 år siden lignede en sandørken er i dag invaderet massivt af ålegræs. Det virker derfor deprimerende at se så meget ålegræs, der dør i øjeblikket.

Ålegræs_figurÅlegræsset har sin stængel nede i fjordbunden. Fra vækstpunktet, som ligger lige i overfladen af fjordbunden, skyder bladene ud fra. Når ålegræsset kommer til at lide af iltmangel løsner græsset sig fra vækstpunktet, der er meget følsomt overfor iltsvind og svovlbrinte, der opstår under perioder med stille vejr og høje vandtemperaturer. /4 Iltsvind, Miljøbibliotektet, forlaget Hovedland/

En del ålegræs har tilsyneladende også en mere eller mindre naturlig proces med at smide bladene og spire frem igen. Vi må håbe, at den store mængde dødt ålegræs ikke er et udtryk for, at ålegræsset igen forsvinder helt fra fjorden, men er en naturlig proces og udsving i ålegræsbestanden. 1. august gik sæsonens ålefiskeri i gang. Vi krydser fingre for en god fangst i det ålegræs, der dog er tilbage,- selvom ålen nok burde fredes helt, fordi bestanden er så lav.

Dødt ålegræs
Dødt ålegræs